Facebook profile photo

Facebook profile photo

Ίσως είναι λίγες οι επιχειρήσεις σήμερα που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα στο Facebook.

Είναι όμως πολλές αυτές που έχουν λάθος φωτογρφίες στο προφίλ.

Ο κύκλος με τη φωτογραφία προφίλ έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και πολλές φορές το σήμα της εταιρίας δεν εμφανίζεται σωστά.

Εδώ λοιπόν χρειάζεται μία κατά περίπτωση προσαρμογή ώστε ανάμεσα στα δεκάδες άλλα που εμφανίζονται στον τοίχο του χρήστη, να ξεχωρίζει.


Παραθέτουμε περιπτώσεις σωστού/λάθους για να γίνει οπτικά κατανοητό αυτό το δευτερεύον αλλά σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του Facebook.